Ниво 1 - Четвърто онлайн тренировъчно състезание на Училищна Телерик Академия


Problems

Problem Points AC Rate Users
Знаци 100 52.2% 110
Пътуване 100 32.2% 66
Транспорт 100 48.3% 56

Comments


 • 1
  denicamisheva
   commented on May 19, 2019

  include<iostream>

  using namespace std; int main () { long long x, y, z, r; cin>>x>>y>>z>>r; if((x+y+z)==r) cout<<"++"<<endl; if((x-y-z)==r) cout<<"--"<<endl; if((x+y-z)==r) cout<<"+-"<<endl; if((x-y+z)==r) cout<<"-+"<<endl;

              return 0;

  }


 • 1
  wind_and_fog
   commented on May 14, 2019

  include <iostream>

  using namespace std; int main() {int s=0,n,h1,h2,m1,m2; char c; cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++) { cin>>h1>>c>>m1; cin>>h2>>c>>m2; int d=h260+m2-(h160+m1); s=s+d;

  } int k=s/60; int p=s%60; cout<<k/10<<k%10<<':'<<p/10<<p%10<<':'<<endl;

  return 0;

  }