Парти


Submit solution


Points:100 (partial)
Time limit:0.3s
Memory limit:32M
Author:

Tags
Algorithms
Difficulty
Easy

Allowed languages
cpp

Парти център има собствена зала с капацитет на ден от А на брой партита по 1 час с участие максимум на В на брой деца във всяко. При недостиг наемат до три пъти по 1 час на ден втора зала за P деца на цена Х лв на час. Децата, които не са включени в партитата през деня се прехвърлят (добавят към заявката) за следващ ден.На всеки К-ти ден правят компенсаторно парти за 1 час и наемат огромна зала за останалите деца на цена Y лв. За следващите N дена вече са получили заявките. Стремят се всяко парти да бъде с максималния възможен брой деца. Между две партита не изчисляваме време – приемаме, че всяко следващо започва веднага след предходното. За собствената си зала естествено не заплащат наем. В един ден може да се наеме или втората или компенсаторната зала. Партитата трябва да се организират за N-те дни и ако се налага, последния ден се наема залата за компенсаторно парти. Съставете програма, която изчислява минималните разходи на парти-центъра при така постъпилите заявки.

Вход:

  • На първия ред на входа се въвеждат числата А, B, P, X, K и Y.
  • На втория ред на входа се въвежда N.
  • На третия ред на входа се въвеждат N на брой числа, показващи броя деца заявили желание за участие

Изход:

  • На единствен ред изведете минималната възможна цена за включване на всички деца в партитата.

Ограничения:

  • 1 <= А, B, P, X, K, Y <=1000
  • 3 <= N <= 10 000
  • 1 <= брой желаещи за деня <= 10 000 000

Примери:

Вход:
4 10 20 62 5 100
7
82 195 200 74 30 181 202
Изход:
1130

Пояснение: За периода само на 5-тия и на последния ден не се наема втората зала и всяко наемане е за 3 часа. На 5-тия и на последния ден се наема само компенсаторната зала.

Вход:
4 10 20 62 5 100
7
22 21 26 15 10 18 20
Изход:
0

Пояснение: Желаещите са малко и не се налага наемане на други зали.


Comments

There are no comments at the moment.