Разлика


Submit solution


Points:100 (partial)
Time limit:1.0s
Memory limit:16M
Author:

Tags
Math
Difficulty
Easy

Allowed languages
cpp, groovy

Дадени са ви две числа a и b. Напишете програма, която намира разликата на числата. Разликата трябва да е >= 0.

Вход

На първия ред на стандартния вход са дадени a и b разделени с един интервал.

Изход

На един ред изведете разликата на числата a и b.

Ограничения

Числата са положителни и се събират в int.

Примерни вход и изход

Вход
3 5
Изход
2
Вход
10 1
Изход
9

Comments


 • 0
  nikolaytodor84
   commented on Sept. 12, 2018

  Здравейте, Judge системата приема отговори само на C++ i Groovy. Грешкали е или така е предвидено в задачата?


  • 0
   monika9158
    commented on Jan. 16, 2019

   Мисля, че така е придвидено - пише го в Allowed Languages,затова е вероятно такъв да е контеста..