Щастлив Номер


Submit solutionPoints:100 (partial)
Time limit:0.3s
Memory limit:32M
Author:

Tags
Math
Difficulty
Easy

Всеки автомобил има регистрационен номер, който се състои от поредица от осем символа. Първите два и последните два са главни латински букви, а останалите – цифри. Един номер е щастлив, ако произведението от цифрите е равно на сумата от кодовете (ASCII-кодовете) на първите две и последните две букви, разделена целочислено на десет. Напишете програма \(lucky\), която проверява дали даден номер е щастлив.

Вход

На първия ред от стандартния вход се въвежда поредица от осем знака – две главни латински букви, четири цифри и две главни латински букви.

Изход

На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе \(Yes\) и произведението от цифрите, разделени с един интервал, ако номера е щастлив, и \(No\), в противен случай.

Примерни тестове

Вход

AH2131АА

Изход

No

Вход

AF4171QA

Изход

Yes 28

Comments

There are no comments at the moment.