Обиколка


Submit solutionPoints:100 (partial)
Time limit:0.3s
Memory limit:32M
Author:

Tags
Loops, Math
Difficulty
Easy

Иванчо тръгнал с велосипед на обиколка из България. Всеки ден си записвал колко часа и минути е пътувал и какво разстояние в километри е изминал. Напишете програма \(cycling\), която да изведе общото време, през което Иванчо е карал велосипеда си и номера на деня, когато е карал с най-голяма средна скорост. Средната скорост за деня е равна на разстоянието в метри, което е изминато през деня, разделено на минутите, през които е пътувано.

Вход

Вашата програма прочита от първия ред на стандартния вход броя \(N\) на дните. Следват \(N\) реда, всеки от които съдържа по три цели числа, разделени с интервали – часовете и минутите на пътуването, и изминатото разстояние в километри.

Изход

На един ред на стандартния изход вашата програма трябва да изведе четири цели числа, разделени с по един интервал: общото време на пътуването във вид на дни, часове и минути, и номера на деня, когато е пътувал с най-голяма средна скорост.

Ограничения

\(0 < N < 10\)

Примерни тестове

Вход

3 
20 15 400
10 30 320
5 0 40

Изход

1 11 45 2

Comments

There are no comments at the moment.