Несъкратима дроб


Submit solutionPoints:100 (partial)
Time limit:0.3s
Memory limit:32M
Author:

Tags
Loops, Math
Difficulty
Easy

Напишете програма \(frac\), която съкращава обикновени дроби. Обикновенните дроби се състоят от две цели числа – числител и знаменател. Те се съкращават като се намери най-големия общ делител на числителя и знаменателя и с него се разделят и двете числа. Новополучената дроб се нарича несъкратима.

Вход

От първия ред на стандартния вход се въвеждат две цели числа \(a\) и \(b\), които са съответно числител и знаменател на обикновена дроб.

\(0<a<b<1000\)

Изход

На един ред в стандартния изход да се изведат числителя и знаменателя на дробта, след извършването на всички възможни съкращавания.

Примерни тестове

Вход

4 10

Изход

2 5

Вход

22 35

Изход

22 35

Вход

315 385

Изход

9 11

Comments


  • 0
    inapanova5
     commented on July 11, 2018

    Вдигнете малко Memory limit-а за CSharp-ърите :)))