Цифри


Submit solutionPoints:100 (partial)
Time limit:0.3s
Memory limit:64M
Author:

Tags
Loops, Math
Difficulty
Easy

Пешо Хакера си открил следната игра: намислял си две цели числа a и b и две цифри p1 и p2. След това записвал всички цели числа от интервала[a;b] и задрасквал цифрите им, които се делят на p1 или на p2. После преброявал колко цифри са останали незадраскани. Например, при a = 15, b = 23, p1 = 2 и p2 = 3, в интервала [15;23] има общо 8 цифри, които не се делят на 2 или на 3: 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Напишете програма digit, която помага на г-н Хакера за решаване на тази задача.

Вход

На първия ред на стандартния вход се въвеждат a, b, p1 и p2, разделени с интервал.

Изход

Програмата извежда на един ред на стандартния изход едно цяло число – броя на останалите незадраскани цифри.

Ограничения

1 ≤ a ≤ b ≤ 1000

p1 > 1

p2 > 1

Примерни тестове

Вход

94 106 4 5

Изход

20

Comments


  • -1
    vani_vanito
     commented on July 11, 2018 edited

    Може ли пояснение относно условието на задачата, в интервала от 15 до 23 има само 3 цифри, които не се делят на 2 или на 3 - "17", "19" и "23"!?

    Съжалявам, изобщо не направих разлика м/у цифри и числа. Мерси все пак.