Цифри


Submit solutionPoints:100 (partial)
Time limit:0.3s
Memory limit:64M
Author:

Tags
Loops, Math
Difficulty
Easy

Пешо Хакера си открил следната игра: намислял си две цели числа \(a\) и \(b\) и две цифри \(p1\) и \(p2\). След това записвал всички цели числа от интервала \([a;b]\) и задрасквал цифрите им, които се делят на \(p1\) или на \(p2\). После преброявал колко цифри са останали незадраскани. Например, при \(a = 15\), \(b = 23\), \(p1 = 2\) и \(p2 = 3\), в интервала \([15 ; 23]\) има общо \(8\) цифри, които не се делят на \(2\) или на \(3\): \[15,\ \ 16,\ \ 17,\ \ 18,\ \ 19,\ \ 20,\ \ 21,\ \ 22,\ \ 23\]

Напишете програма \(digit\), която помага на г-н Хакера за решаване на тази задача.

Вход

На първия ред на стандартния вход се въвеждат \(a\), \(b\), \(p1\) и \(p2\), разделени с интервал.

Изход

Програмата извежда на един ред на стандартния изход едно цяло число – броя на останалите незадраскани цифри.

Ограничения

\(1 ≤ a ≤ b ≤ 1000\)

\(p1 > 1\)

\(p2 > 1\)

Примерни тестове

Вход

94 106 4 5

Изход

20

Comments


  • 0
    inapanova5
     commented on July 11, 2018 edited

    Може ли пояснение относно условието на задачата, в интервала от 15 до 23 има само 3 цифри, които не се делят на 2 или на 3 - "17", "19" и "23"!?

    Съжалявам, изобщо не направих разлика м/у цифри и числа. Мерси все пак.