Домашно


Submit solutionPoints:100 (partial)
Time limit:0.5s
Memory limit:32M
Author:

Tags
Conditionals, Loops
Difficulty
Easy

Както знаете, Слончето Лони все още не е много на ясно с програмирането на C++. В часа по програмиране неговата учителка написала на дъската следната програма и попитала учениците какъв ще е резултатът, ако се въведе число N:

cin>>N; 
counter = 0; 
for ( i = N-1; i >= 1; i-- )
{
    counter++; 
    if ( N%i == 0 ) 
        break;
} 
cout<<counter<<endl;

Слончето установило, че, ако числото е много голямо, тази програма работи доста бавно. Напишете програма homework, която бързо определя резултата от изпълнението на горната програма.

Вход

На първия ред от стандартния вход се въвежда едно число N.

Изход

На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе търсения резултат.

Ограничения

1 ≤ N ≤ 1000000000

Примерни тестове

Вход

1

Изход

0

Вход

10

Изход

5

Вход

27

Изход

18

Comments

There are no comments at the moment.