Числа


Submit solution


Points:100 (partial)
Time limit:0.3s
Memory limit:32M
Author:

Tags
Loops
Difficulty
Intermediate

Allowed languages
C#, java, JavaScript

Преди урока по алгебра, г-жа Табова изписала на дъската таблица, част от която е показана вляво на фигурата. За всеки ред на таблицата тя избрала две различни от 0 цели числа a и b, намиращи се в интервала от -1000 до 1000, а≥b, записала ги в клетките на първия и втория стълб, след това изчислила стойността на a2b, записала я в клетката от третия стълб, и накрая изчислила стойността на ab2 и я записала в клетката на четвъртия стълб.

а b a2b ab2
12 2 288 48
-1 -1 -1 -1
... ... ... ...
9 -3 -243 81

а b a2b ab2
12 0 288 0
0 -1 -1 -1
... ... ... ...
0 0 0 81

Иван изтрил някои от числата в таблицата и написал вместо тях нули (виж таблицата в дясно на фигурата). За да се опита да възстанови таблицата на г-ж Табова, е необходима програма numbers, която по зададени числа от един ред на променената от Иван таблица, да замени нулите с ненулеви стойностти, така че получените четири числа да са a, b, a2b, ab2. Ако е възможно повече от едно решение, програмата трябва да намери това, което е с минимална стойност на a. Ако решенията с минимална стойност на a са няколко, програмата трябва да избере от тях това, което е с минимална стойност на b.

Вход

От първия ред на стандартния вход се въвеждат, разделени с по един интервал, четири цели числа – стойностите от един ред на променената таблица.

Изход

На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе търсените стойностти за a, b, a2b, ab2.

Примерни тестове

Вход

12 0 288 0

Изход

12 2 288 48

Вход

0 0 0 81

Изход

1 -9 -9 81

Comments


  • 1
    autoroomlabel
     commented on Nov. 20, 2018

    Отговорът на тестовия пример, при който а=0, b!=0, a2b=0 и ab2=0, не е верен според мене. В този случай би трябвало да е изпълнено a=b, защото по условие а>=b, но така ми дава грешен отговор. Като направих а=-1000, ми даде верен отговор.